Waardevol Advies

Resultaat
 • Ik geef u inzicht in de vraagstukken van uw organisatie
 • Ik structureer de context van deze vraagstukken en geef u overzicht
 • Ik geef u oplossingen of oplossingsrichtingen
 • Ik help u deze oplossingen te implementeren

 • Mijn expertise
 • Onderwijs- en opleidingsontwikkeling
 • Loopbaancoaching en -ontwikkeling
 • Kennis van HBO
 • HR- en organisatievraagstukken
 • Marketingvraagstukken
 • Waardevol advies?

  Afstuderen WHW/Accreditatie-proof

  Joost geeft Raad is gespecialiseerd in het WHW-proof en accreditatiewaardig maken van het afstudeerniveau van HBO opleidingen. Samen met partners heeft zij een methode ontwikkeld die er onder andere voor zorgt dat:

 • Er een goed en eenduidig beoordelingskader voor afstudeerwerken is
 • Examinatoren het beoordelingskader gelijk hanteren
 • Het afstudeerproces zo is ingericht dat fouten worden voorkomen
 • Verwachtingen van studenten en docenten goed zijn gemanaged
 • Afstudeerkwaliteit en daarbij behorende processen goed worden verantwoord
 • Meer weten?

  Structurerend

 • Ik breng uw vragen en antwoorden in de juiste context
 • Ik verhelder deze context door verbanden logisch en simpel te illustreren
 • Ik breng het vraagstuk terug tot wat het werkelijk is
 • Oplossingen sluiten zo logisch aan bij uw vraagstuk
 • Structureren?

  Kritisch

 • Ik bespreek en confronteer u met gemaakte keuzes en achterliggende motieven
 • Zonder kritische vragen kom je niet tot 'de kern' en liggen oplossingen verder weg
 • Als een vraag een beetje pijn doet ligt een structurele oplossing binnen handbereik
 • Kritisch gesprek?

  U betaalt wat u het advies waard vindt!

  Wat vindt u het waard?
  Ik geloof er niet in dat adviezen altijd 'per uur' zijn te belonen. Ook lijkt het me zonde tijd te steken in het overeenkomen van een percentage van Uw meeropbrengst ten gevolge van het gesprek.

  We maken een afspraak, praten een uur (of twee) en vervolgens maakt u een bedrag over. Wilt u me nog eens spreken? Prima, ik maak tijd voor u vrij.

  Wat vindt u het waard?


  © Joost geeft Raad 2009 | Informatie | joost@joostgeeftraad.nl | juridische informatie